Energie uitwisselen

 

We wisselen allemaal energie uit.

(hoog gevoelig of niet)We wisselen continu energie uit met onze omgeving, vooral met de mensen waar we mee omgaan. Dat is een principe van geven en nemen en hoort gewoon bij levende wezens. Geef je je aandacht aan iemand, dan is dat energie. Geeft iemand je steun, dan krijg je energie. Ben je vriendelijk, dan geef je. Ben je veeleisend dan claim je. Sommige mensen zijn meesters in het nemen en die zuigen je voor je gevoel leeg en zijn daardoor erg vermoeiend om mee om te gaan. Er zijn ook mensen die alleen maar geven en weinig (durven te) ontvangen waardoor ze zichzelf tekort doen. Energiestromen kunnen blijven bestaan als je niet meer in elkaars nabijheid bent. Je kan met anderen een energieband opbouwen soms gebeurd dit spontaan. Kinderen hebben een natuurlijke(navelstreng) met de ouders, broers en zussen.

Iedereen heeft een eigen ‘accu’ maar die is niet bij iedereen even sterk. Het is een energieopslag die in jezelf bestaat die door liefde voor jezelf op gang gehouden & opgeladen wordt. Heb je weinig waardering voor jezelf, voel je je onzeker, dan is je accu zwak. Een sterke eigen aura (energieveld om je heen), maakt je minder kwetsbaar voor invloeden van buitenaf. Als je eigen accu zwak is, ben je bovendien sneller door je energie heen.

Positieve energiestromen maken dat je je goed voelt. Je kunt je er zelfs ‘high’ van voelen en het is verslavend, het gevoel lijkt erg op het gevoel van verliefdheid en het geeft je vleugels. Als zo’n stroom stopt, kun je je ineens heel rot voelen. Het stoppen van zo’n stroom kan door jezelf gebeuren (emoties, negatieve gedachten) of door anderen (verwijdering, afwijzing, kritiek krijgen, je verraden voelen, etc) en geeft vaak een heftige (emotionele) reactie. Je kan opletten welke mensen in jouw gedachten zijn, vaak stroomt er dan energie naar elkaar toe. Ook op afstand kan men energie uitwisselen. Wordt bewust wat en wie er in jouw gedachten is en of dit je energie veranderd.

Rechten en plichten

Je hebt geen recht om energie op te dringen aan anderen of het van hen te claimen. Alleen kinderen hebben als ze jong zijn op dit gebied rechten, omdat die voortvloeien uit de ouderlijke verantwoordelijkheid. Je hebt dus ook de plicht bewust om te gaan met je energieën en ze te laten waar ze thuishoren. Je hebt het recht om opdringerige mensen of mensen die je leegzuigen, af te houden. Dit kan doen door je aandacht naar iemand of iets anders te verleggen. Het is geen plicht om iemand te steunen maar het is ook geen recht om gesteund worden. Dit zijn grenzen die we horen te respecteren, maar wat lang niet altijd gebeurt. Veel conflicten draaien in beginsel om grensoverschrijdingen op dit gebied.

Ontvang positieve energie

Energie in de vorm van liefde, steun en aandacht van een naaste hebben we allemaal nodig om ons accu op te laden. Het mag echter niet zo zijn dat dit een continue en noodzakelijke stroom voor je wordt. Je mag ontvangen maar niet claimen. Het is niet jouw energie en alleen vrijwillig gegeven energie mag je nemen. Er zijn echter ook manieren om je eigen accu op gang te houden en op te laden, bijvoorbeeld in meditatie, jezelf herinneren aan de positieve kanten van jezelf, minder hoge eisen stellen aan jezelf en tijdig rust nemen om je energieniveau aan te vullen. Sommigen lukt het ook energie uit de aarde of het universum te ontvangen door zich te openen voor deze energie. Dit is verticale energie, die tussen mensen onderling is horizontale energie uitwisseling. De aura van de Zon gaat voorbij Pluto, dus zitten we altijd in de energie van de Zon. De Zon stuurt energie naar de aarde, dit wordt door planten omgezet. Door te eten komt een deel ervan in ons lichaam terecht, we kunnen het met elkaar, dieren en planten horizontaal uitwisselen. In meditatie, door vanuit liefde te richten op de Zon kunnen we ook zelf rechtstreeks uit de Zon onze accu opladen en door inwijding ook naar anderen geven. Bij voorbeeld Reiki is z’n energie als het goed word toegepast. Ingewijden doen dat ook op die manier. Die halen hun energie rechtstreeks uit de Zon.

Negatieve energie de deur uit

In tegenstelling hoe het voelt, kun je het oppikken van negatieve energieën van anderen, eigenlijk een lek van jouw energie naar die van de ander, controleren of stoppen. Bewust worden dat er energie weglekt is daarbij de eerste stap. Bedenk vervolgens hoe het zit met de rechten en de plichten en of je wel of niet wil/moet geven aan deze persoon. Bekijk dat in het licht van je eigen situatie op dat moment en je eigen behoeften. Waarschijnlijk wordt het dan vanzelf al minder. Ook visualisaties kunnen helpen: Zeg in je zelf ‘stop’ en stop een denkbeeldige kurk in het lek ter hoogte van je navel, of visualiseer jezelf achter een muur of bosje doornstruiken om verdere uitstroom te stoppen. Vervolgens richt je je op je verbinding met de aarde (stamp eens met je voeten) en laat de negatieve energie die nog om je heen hangt, wegvloeien. Wat ook helpt is je ‘uitschudden’ als een hond die water uit z’n vacht schudt of dat je je in een wervelwind bevindt die alles weg zuigt.

Energievelden (=aura’s)

Alles wat leeft heeft een energieveld. Wij bestaan immers niet alleen uit materie en de energie strekt zich altijd een stukje uit buiten je fysieke buitenkant (als je lichaamswarmte). Zo’n energieveld wordt vaak ‘ aura’ genoemd. Gevoelsmatig weten we allemaal dat we dat hebben, we vinden bv een bepaalde afstand tussen ons en een ander noodzakelijk. We kunnen ronduit vijandig reageren als iemands energieveld ons wordt opgedrongen alsof we ons territorium verdedigen.

De energiestromen vinden plaats tussen de energievelden. Energievelden van mensen versmelten soms een poosje met elkaar, bijvoorbeeld als je intensief iets samen doet. Je bent a.h.w. even samen één. Kleine kinderen zijn één met hun ouders en in sommige relaties is het gezamenlijke veld sterker dan de afzonderlijke.

De grootte van je energieveld is o.a. afhankelijk van je accu maar is ook voor een deel aangeboren. Als je een van nature een sterk energieveld hebt, heb je vaak te maken met 2 soorten reacties: Die van mensen die op jouw energie willen meeliften (de plakkers en zuigers) en de mensen die hun hakken in het zand zetten en je je fel bestrijden (verdedigers). Beide kosten je energie, maar als je bewust bent dat dit speelt, voel je je misschien minder persoonlijk gekwetst door het gedrag van deze mensen.

Hsp’s* hebben nogal eens een groot ontvankelijk veld (vangen veel op, geven snel energie weg aan anderen) en een klein eigen