Wesak Meditatie

Mei maand is traditioneel bij ons de boeddha MaandBuddha5

Wesak meditatie op vrijdag 8 mei 2020,

 

 Wesak is het boeddhistische vollemaansfeest.Op de laatste dag (volle maan) van de maand Vaisakha (de zesde maand in de hindoe kalender, meestal in mei) vieren Theravada-boeddhisten overal ter wereld het Wesak-feest. Op deze dag herdenken ze de geboorte, de verlichting en de dood van de Boeddha.

Gedurende deze maand wordt Heer Boeddha herdacht. Het bijzondere van dit vollemaansfeest is, dat in Mei Heer Boeddha tijdens volle maan geboren werd. Hij heeft verlichting bereikt en is opgegaan in Nirvana. Daardoor ontstond het Wesakfeest. Nirvana betekent: Het uitdoven van het aardse besef van afgescheiden bestaan. Als wij beseffen wat leven is, dan kunnen we begrijpen dat er inderdaad geen scheiding is, want het is niet het lichaam dat ons verlaat, doch de geest verlaat het lichaam. Leven is geest, geest doordringt alles en dus ook het lichaam en houdt het levendig. Het lichaam is het instrument dat de mens op aarde draagt als een pak. Sommigen zeggen: dat het lichaam de woning is van de geest. In de mystieke leer wordt het ‘Tempel’ genoemd. Heer

Wesakfeest is de boeddhistische vollemaansfeest in sterrenbeeld stier, omdat Boeddha tijdens de volle man geboren werd, zijn verlichting bereikte en opgegaan is in het Nirvana. Tijdens zijn leven was Boeddha een groot leraar en Yogi. Tijdens deze meditatie wordt er een eigentijdse impressie van zijn leer en leven gegeven. Het is de mensheid die door zijn vrije wil zoekt naar hogere begrippen en hogere volmaaktheid.

Hier volgen enige kernbegrippen uit het Boeddhisme:

De Boeddha: verwijst in eerste instantie naar de persoon wiens denkbeelden alle boeddhisten aanhangen. Oorspronkelijk heette hij Siddharta Gautama. Hij gooide het leven als vorst weg en ging zich wijden aan onder vmeer het gedachte goed van de vier edel waarheden, het begrip leegte en de weg van de diepe betekenis. Elk levend wezen dat de verlichting bereikt kan eveneens boeddha genoemd worden.

Boeddhisme: een door westerse onderzoekers bedachte term ter aanduiding van de vele religieuze stromingen die in Azie zijn ontstaan vanaf de zesde eeuw voor Christus. Vanaf de 19e eeuw vond het boeddhisme, onder invloed van het kolonialisme, ook navolging in het westen. Kern van de boeddistische leer is dat lijden onafscheidelijk aan het leven verbonden is. Het lijden komt voort uit gehechtheid en onwetendheid. Als iemand deze twee opstakels overwint, kan hij zijn lijden beeindigen, en bereik je de staat van het nirwana.

De Boeddha: verwijst in eerste instantie naar de persoon wiens denkbeelden alle boeddhisten aanhangen. Oorspronkelijk heette hij Siddharta Gautama. Hij gooide het leven als vorst weg en ging zich wijden aan onder vmeer het gedachte goed van de vier edel waarheden, het begrip leegte en de weg van de diepe betekenis. Elk levend wezen dat de verlichting bereikt kan eveneens boeddha genoemd worden.

Boeddhisme: een door westerse onderzoekers bedachte term ter aanduiding van de vele religieuze stromingen die in Azie zijn ontstaan vanaf de zesde eeuw voor Christus. Vanaf de 19e eeuw vond het boeddhisme, onder invloed van het kolonialisme, ook navolging in het westen. Kern van de boeddistische leer is dat lijden onafscheidelijk aan het leven verbonden is. Het lijden komt voort uit gehechtheid en onwetendheid. Als iemand deze twee opstakels overwint, kan hij zijn lijden beeindigen, en bereik je de staat van het nirwana.

Tiratana: term die veel boeddhisten gebruiken om hun religie aan te duiden. Tiratana betekent letterlijk de drie juwelen, en verwijst naar de drieeenheid van de boeddha, de leer van de boeddha en de gemeenschap van boeddhisten (sangha).

Dharma: De boeddha heeft zijn leer (dharma) samengevat in de vier edele waarheden en in de drie kenmerken van het bestaande. De drie kenmerken van de waarneembare empirische werkelijkheid zij het lijden, de vergankelijkheid, en het feit dat er niets blijvends of essentieels bestaat ook niet in een persoonlijkheid. Dit laatste kenmerk wordt ook wel anatta, niet- het-zelf, of egoloosheid genoemd.

Karma en samsara: Volgens de boeddhistische leer is het bestaan een reeks van wedergeboortes (samsara), waarbij de vorm en het niveau van ieder leven bepaald wordt door het gedrag in vorige levens (karma). Karma is dan ook het antwoord op de vraag: waarom overkomt mij dit, terwijl ik zoveel beter leef dan mijn buurman?

Toevlucht nemen: Een aanhanger van het boeddhisme wordt door een sangha (boeddhistische gemeenschap), als boeddhist beschouwd als hij toevlucht heeft genomen tot de boeddha. De toevluchtsgelofte is vergelijkbaar met de christelijke belijdenis.

De verlichting van de Boedhha Shakyamuni en de leer die hij daarna vijfenveertig jaar lang heeft onderricht, vormen de bron van de boeddhadharma. Het leven van de Boeddha is voor de boeddhist een bron van inspiratie. Een van de sleutels is het weergaloze verlangen van de Boeddha naar waarheid dat uiteindelijk leidde tot de grote verzaking, waarbij hij een koninklijk leven als prins de rug toekeerde. Iedereen  die zichzelf praktiserend boeddhist nommt moet op een of andere manier een vorm van verzaking toevoegen aan zijn leven. De begeerte naar waarheid leidt ertoe dat de boeddhist moet proberen zichelf te bevrijden van de drukkende last van het denken in termen van winst en verlies, roem en oneer, lof of blaam, plezier en pijn - dit alles om zichzelf open te stellen voor de waarheid.

Net als de Boeddha moet  wie het boeddhisme  beoefent ijverig mediteren, om zo tot de persoonlijke waarheid te komen. Het boeddhisme leidt dus tot een staat van geestelijke ontwaaktheid.

meditatie

Het doel van meditatie is de natuur van de geest, die is als de hemel, in ons op te wekken en ons te laten zien wat wij werkelijk zijn: onveranderlijk zuiver-gewaar zijn, dat aan het geheel van het leven en dood ten grondslag ligt. In de rust en de stilte van de meditatie vangenwij een glimp op van de diepe innerlijke natuur.We keren terug naar wat we al zo lang uit het oog verloren hebbenin de drukte van de bezigheden en afleidingen van onze geest. Onze geest is versnippert, is altijd op zoek naar afleiding. We weten niet wie we werkelijk zijn.

De Boeddha zei dat er drie dingen zijn die bepalen of meditatie je eigen verlichting kan betekenen:

1. Goed in het begin: elke keer als we de meditatie beginnen inspireren we onszelf met de motivatie om onze beoefening en ons leven te wijden aan de verlichting van alle wezens.

2. Goed in het midden: dit is de geestesgesteldheid waarmee we elke keer het hart van de oefening binnen gaan: het moet zijn als een gewaar zij dat alle dinge ,leeg’ zijn, illusoir en als een droom.

3. Goed aan het eind: is de manier om de meditatie af te sluiten door te bidden
: ,Moge alle verdienste die uit deze beoefening voortkomt,bijdragen tot de verlichting van alle wezens;moge het een druppel in de oceaan van activiteit van alle boeddha’s zijn in hun oncermoeibare werk voor de bevrijding van alle wezens’

Het zijn deze drie edele principes - de juiste motivatie, de houding van niet-grijpen die de beoefening waarborgt, en de toewijding die haar bezegelt, die je meditatie tot een krachtige oorzaak voor verlichting maken

Tiratana: term die veel boeddhisten gebruiken om hun religie aan te duiden. Tiratana betekent letterlijk de drie juwelen, en verwijst naar de drieeenheid van de boeddha, de leer van de boeddha en de gemeenschap van boeddhisten (sangha).

Dharma: De boeddha heeft zijn leer (dharma) samengevat in de vier edele waarheden en in de drie kenmerken van het bestaande. De drie kenmerken van de waarneembare empirische werkelijkheid zij het lijden, de vergankelijkheid, en het feit dat er niets blijvends of essentieels bestaat ook niet in een persoonlijkheid. Dit laatste kenmerk wordt ook wel anatta, niet- het-zelf, of egoloosheid genoemd.

Karma en samsara: Volgens de boeddhistische leer is het bestaan een reeks van wedergeboortes (samsara), waarbij de vorm en het niveau van ieder leven bepaald wordt door het gedrag in vorige levens (karma). Karma is dan ook het antwoord op de vraag: waarom overkomt mij dit, terwijl ik zoveel beter leef dan mijn buurman?

Toevlucht nemen: Een aanhanger van het boeddhisme wordt door een sangha (boeddhistische gemeenschap), als boeddhist beschouwd als hij toevlucht heeft genomen tot de boeddha. De toevluchtsgelofte is vergelijkbaar met de christelijke belijdenis.  

Buddha12deeds